Аналіз роботи ЗАКЛАДУ за 2018-2019 навчальний рік

Аналіз роботи ЗАКЛАДУ за минулий 2018-2019 навчальний рік

та завдання на новий 2019-2020 навчальний рік

 У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемною темою «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-реабілітаційного та виховного процесів з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів з тяжкими порушеннями мовлення та затримкою психічного розвитку в межах реалізації національної Програми виховання учнів».

Основним завданням Центру є забезпечення права дітей із складними вадами розвитку на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.

У кінці навчального року було зроблено підсумок виконання навчальних програм і планів, результати успішності учнів.

Навчальний матеріал викладався відповідно до календарних планів з дотриманням кількості годин, призначених програмою на кожну тему. Графік контрольних робіт, тематичного оцінювання з предметів виконано.

Кількість годин, відведених для вивчення програмного матеріалу, які заплановані, співпадала з кількістю фактично проведених уроків. Обов’язковий мінімум практичних, лабораторних, контрольних робіт, уроків позакласного читання виконано в усіх класах.

З української та англійської мов проведено контроль за всіма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання вголос, читання мовчки, діалогічне мовлення. У початковій школі пройшли екскурсії, а в 5-9-х класах – навчальна практика. Виконані та оцінені практичні та лабораторні роботи з природознавства, хімії, біології, географії, фізики, інформатики.

Враховуючи перевірки класних журналів і записи, зроблені в них вчителями, можна зробити висновки, що члени педагогічного колективу керуються у своїй роботі інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України щодо вивчення шкільних державних програм у 2018-2019 навчальному році.

Було проведено перевірку якісних характеристик навичок читання, до уваги бралося читання вголос свідомо, правильно, виразно із дотриманням основних норм літературної вимови. Перевіркою виявлено наступне:

– у 1-А класі (класовод Головницька В.В.) 45% учнів читають виразно, 55% монотонно, частково розуміють прочитане 55%, не розуміють 45%.

– у 1-Б класі (класовод Стичаковська Л.А.) 46% учнів читають виразно, 54% монотонно, розуміють прочитане 46%, частково розуміють 38%, не розуміють 16%.

– у 2-А класі (класовод Мясоєдова О.Б.) 55% учнів читають виразно, 45% монотонно, розуміють прочитане 73%, частково розуміють 10%, не розуміють 18%.

– 2-Б класі (класовод Ярмольчук Т.І.) 90% учнів читають виразно, 10% монотонно, розуміють прочитане 90%, частково розуміють 10%.

у 3 класі (класовод Герасимюк А.В.) 58% учнів читають виразно, 42%  монотонно, розуміють прочитане 58%, частково розуміють 17%, не розуміють 25%.

– у 4-А класі (класовод Бейлах В.В.) 42% учнів читають виразно, 58% монотонно, розуміють прочитане 67%, частково розуміють 33%.

– у 4-Б класі (класовод Жук В.Ф.) 60% учнів читають виразно, 40% монотонно, розуміють прочитане 80%, частково розуміють 20%.

Успішність на кінець навчального року склала:

Серед 142 атестованих учнів 2-10-х класів: 28 учнів мають початковий рівень успішності, середній рівень – 83, достатній рівень – 31.

У кінці навчального року до наступних класів переведені усі учні 1-9-х класів (152 учні).

У 2018-2019 навчальному році навчально-виховний процес здійснювало 82 педагоги, у тому числі директор Мичак Т.В., заступник з навчальної роботи Санницька О.І., заступник з виховної роботи Зінчук Т.Б., педагог-організатор Дем’янчук О.В., практичний психолог Захарчук Н.О., соціальний педагог Хролець Н.С.

            96% від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу освіту, 34 педагоги мають другу спеціальну корекційну освіту, ще 6 педагогів здобувають другу спеціальну освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами:

 • учителі – 39 осіб;
 • вихователі – 40 осіб;
 • соціальний педагог – 1 особа;
 • практичний психолог – 1 особа;
 • педагог-організатор – 1 особа;
 • медичний персонал – 3 особи;
 • обслуговуючий персонал – 53 особи.

Потягом року проведено засідання методичної ради НРЦ, де розглянуто питання роботи методоб’єднань, ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення навчальних предметів, впровадження у навчально-виховний процес ІКТ, психологічний супровід учнів 1 та 5-х класів.

Ефективно ведеться робота над проектами «Адаптація п’ятикласників до умов середньої школи. Шляхи корекції» та «Адаптація учнів 1 класу до шкільного колективу».

Працювала протягом року ППК НРЦ, члени якої обстежували новоприбулих дітей, надавали методичну допомогу педпрацівникам у роботі з дітьми з особливими потребами, виступали на педрадах, методичних об’єднаннях.

Протягом року в закладі працювало 6 методичних об’єднань,  на засіданнях яких обговорювались актуальні проблеми навчально-виховного процесу, обговорення відкритих уроків та виховних заходів (керівники: Мясоєдова О.Б., Мичак М.В., Хролець М.П., Волинчук І.Г., Усик Т.В., Пашковець О.Г.).

Педагогами, що атестувалися були проведені показові відкриті уроки. Протягом року успішно пройшли атестацію 13 педагогів: підтверджено вищу кваліфікаційну категорію для 4 педагогів, 10-й тарифний розряд для 2 педагогів; присвоєно вищу кваліфікаційну категорію для 4 педагогів, першу – для 2 педагогів, другу – для 1 педагога, присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» для 2 педагогів та встановлено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «Старший вчитель» 1 педагогу.

Позакласна робота з предметів сприяла розширенню знань, поглибленню ознайомлення учнів з навколишнім середовищем. Змістовно та цікаво були проведені предметні тижні з української мови і літератури (Землякова Г.І., Сачук С.М., Журомська Т.О.), історії (Жданюк Л.В., Мичак М.В.), музики (Андрійчук М.М.), біології і хімії (Усик Т.В.), математики (Філіпович Н.П., Хролець Н.С.) та тиждень початкового навчання «Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий» (Мясоєдова О.Б.).

В цьому навчальному році у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості брав участь вчитель історії та християнської етики Мичак Т.В., який подав для розгляду посібник «Життєвий дороговказ християнина» та збірник «Тематичний контроль знань з основ християнської етики для 7 класу».

Вчитель початкових класів Мясоєдова О.Б. входить у творчу групу педагогів спеціальних шкіл-інтернатів області при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти і на засіданні творчої групи 22 березня презентувала свою роботу на тему «Особливості використання методу проектів у спеціальній школі».

19 квітня на базі Національного університету «Острозька академія» відбулася ХІІ Всеукраїнська олімпіада «Юні знавці Біблії-2019». Учасницею  олімпіади була учениця 9 класу Аврамова Наталія та учень 7-Б класу Шинкарук Владислав. Вони стала лауреатами олімпіади, зокрема одержали грамоти в номінаціях «За аргументоване використання Святого Письма у презентації творчої роботи» та «За креативний та оригінальний підхід до створення творчої роботи». Варто сказати, що вихованці нашого закладу, під керівництвом учителя історії та християнської етики Мичака М.В., беруть участь у вищезгаданій олімпіаді з 2013 року. Цього року вчитель Мичак М.В. також був  членом журі даної олімпіади.

Аналіз показав, що у 2018-2019 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», обласної Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Проблемна тема, над якою працював колектив класних керівників (керівник МО Усик Т.В.), – «Створення умов для розвиту та становлення свідомого громадянина, духовно і фізично досконалої, здорової, соціально активної, творчої особистості, виходячи з Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та обласної Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та листа МОН України від 27.07.2017 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»».

Проблемна тема, над якою працював колектив вихователів (керівник МО Волинчук І.Г.), – «Формування підготовленої до життя особистості, яка чітко орієнтується в сучасних реаліях».

Значна методична робота здійснена з молодими педагогами, працювала «Школа молодого педагога» (Шкрибей Р.П.). Молоді спеціалісти працювали за програмою індивідуального навчання. На заняттях розв’язувались конкретні проблеми методики виховання, проводилось ознайомлення з сучасними методами, технологіями та формами роботи з дітьми, створювались комфортні умови праці молодого фахівця, впроваджувалися передові методики у виховання. Широко практикувалось взаємовідвідування виховних заходів та самопідготовок.

Класними керівниками, вихователями проводилась індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, контролювалось відвідування учнями закладу, велися щоденники психолого-педагогічних спостережень.

Питанням виховної діяльності педколектив приділяє належну увагу. Проводились наради, круглі столи на такі теми: «Планування виховної роботи на ІІ семестр», «Ведення психолого-педагогічних спостережень», «Про виконання завдань, викладених у листі МОН від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», «Виховний вплив як профілактика агресивності у дітей», «Використання в умовах НРЦ технологій попередження насильницьких дій в учнівському середовищі та родинному колі», «Діагностика знань професійної підготовленості педагогів з питань виховання та працевлаштування випускників», «Підсумки моніторингових досліджень по реалізації завдань обласної Програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки», круглий стіл «Система виховної роботи класного керівника, вихователя на основі результатів діагностування».

Питання навчально-виховної роботи виносились на засідання педагогічної ради: «Про стан та завдання педколективу з охорони здоров’я учнів та техніка безпеки у навчально-виховному процесі», «Удосконалення процесу виховання шляхом вибору ефективних форм виховної роботи», «Робота колективу по формуванню навичок культури поведінки та засад здорового способу життя», «Досвід роботи педколективу з реалізації завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в проектній виховній системі закладу».

Протягом року були проведені наступні виховні заходи: свято Першого дзвоника «Перше вересня – День знань!», концерт, присвячений Дню захисника України «Героям слава!», тематична лінійка «Причини початку революції гідності в Україні», конкурс плакатів «В єдності наша сила», тематична лінійка «Голодомор в Україні 1932-1933 рр. – геноцид українського народу», спортивні змагання, присвячені Дню збройних сил України, свято Миколая «Ангели з Миколаєм добра усім бажають», Різдвяні віншування «Колядуйте і щедруйте»,  акція «Давай прикрасимо свою світлицю», тематичні лінійки «Від ідеї до сьогодення», «На Аскольдовій могилі поховали їх», конкурс інформаційних буклетів «Світ професій», конкурс робіт образотворчого мистецтва «Чарівний світ казок», флеш-моб «Я маю право», конкурсна програма «Найромантичніша пара», мітинг-реквієм, присвячений Дню пам’яті Небесної сотні «Коли горить свіча» біля пам’ятного каменя Героям України, свято «А вже весна вскресла», родинні свята «Зустріч великої родини», концерт «8 Березня – день радості й краси», літературно-музична композиція «Шануємо Великого Кобзаря», спортивне свято «Наш клас – спортивна родина», присвячене Всесвітньому Дню здоров’я, конкурс стіннівок до Міжнародного дня сміху «Смійтеся на здоров’я», агітбригади «Краса врятує світ», «Нас зібрала одна природа», акції «Парки – легені міст і сіл», «Чистий берег – жива вода», «Пам’ять», мітинг у сільському парку до Дня пам’яті та примирення, операція «Забуті могили», тематична лінійка «Пам’ять з полиновим присмаком», День Вишиванки, урочиста лінійка по звітах груп творчості про проведену роботу за навчальний рік, свято Букварика, урочисте свято, присвячене закінченню навчального року та прощанню з початковою школою учнів 4-х класів, свято останнього дзвоник ата випускний «На крилах прощального вальсу». Учні НРЦ завжди проявляють високу активність при проведенні виховних заходів.

Учні Центру є активними учасниками районних і обласних конкурсів, зокрема «З вірою в майбутнє», «Охорона праці очима дітей».

У заключному етапі ХVІ обласного фестивалю-конкурсу художньої творчості «З вірою в майбутнє» взяв участь танцювальний колектив «Непосиди», який представив американський танок «Кантрі» (керівник Дем’янчук О.В.). Танцювальний колектив «Непосиди» був нагороджений Дипломом як переможець ХVІ фестивалю-конкурсу художньої творчості серед вихованців інтернатних закладів «З вірою в майбутнє».

Протягом навчального року в третій понеділок місяця проходили цікаві майстер-класи, організовані членами Клубу Успішних Людей (керівник Лук’янова О.О.), підтримувалась тісна співпраця зі студентами Рівненського державного гуманітарного університету (Матчук А.Л.).

Тісна співпраця налагоджена з правоохоронними органами. З метою профілактичної роботи з дітьми з девіантною поведінкою проводились зустрічі з представниками Гощанського відділення поліції. У вересні 2018 року відбулася зустріч з Волковою І.М., прокурором Гощанського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області на тему «Дотримання законів». У лютому 2019 року відбулася зустріч учнів 7-8-х класів з начальником головного територіального управління юстиції у Рівненській області Сальчук О.А. та заступником начальника з питань державної реєстрації Ковальовою Н.С. на тему: «Зупинимо булінг разом!»

Протягом навчального року працювало 6 гуртків: «Танцювальний» (керівник Дем’янчук О.В.), «Тенісний» (керівник Джум Г.В.), «Пісочна анімація» (керівник Жданюк А.В.), «Берегиня» (керівник Жданюк Л.В.), «Волейбольний» (керівник Жижка О.В.), «Вишивка бісером» (керівник Мичак М.В.).

На постійному контролі стояло питання збереження особистого майна та майна НРЦ, дотримання належних санітарно-гігієнічних норм в класах, спальнях та на закріпленій території. Значна увага приділялась озелененню подвір’я.

З метою підвищення професійної майстерності, впровадження в практику роботи інноваційних систем та технологій, поширення досвіду роботи досвідчених вихователів, ознайомлення із системою роботи молодих педагогів в період з 11 лютого по 19 квітня 2019 року проходила Декада педагогічної майстерності вихователів. За підсумками Декади видано наказ від 22.04.2019 № 95 «Про підсумки проведення Декади педагогічної майстерності вихователів».

Підтримувалась співпраця з батьками з різних питань виховання та становлення особистості. Проводилась зустріч «Взаємодія родини та педагогів по формуванню моральних якостей школярів», профілактична робота з батьками, особами, які їх замінюють, щодо недопущення насильницьких дій, жорстокості, булінгу у вихованні дітей. Надавалась соціально-психологічна допомога батькам з вирішення різноманітних питань у вихованні дітей. Протягом навчального року були проведені такі батьківські збори: 03.09.2018 «Роль сім’ї у вихованні дітей. Про типові помилки в сімейному вихованні. Анкетування «Які ви батьки»»; 28.12.2018 «Як уникнути конфліктів з власною дитиною. Сходинки розуміння, або як краще любити свою дитину. Про результати анкетування «Ти і твої батьки»»; 16.01.2019 «Що таке булінг і чому про нього треба знати всім батькам. Булінг в Україні: його види, як з ним боротись. Заходи щодо запобігання насильства над дітьми. Булінг – поради батькам».

Поряд з традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає учнівське самоврядування. Протягом року учнівськими творчими групами за допомогою класних керівників, вихователів впроваджувалися учнівські проекти. Двічі на рік на урочистих шкільних лінійках заслуховувалися звіти про проведену роботу та здача матеріалів по проекту.

Питання, які виносились на засідання методичних об’єднань, «Школи молодого педагога» обговорені, матеріали зібрані, здано звіти про проведену роботу.

Отже, підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що методична робота у 2018-2019 навчальному році проводилась на достатньому рівні.

Робота педагогічного колективу закладу з охорони праці організована згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001.

Стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в навчально-реабілітаційному центрі знаходиться під щоденним контролем адміністрації закладу.

На початок 2018-2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, акт санітарно-технічного стану закладу.

На засіданні педради (протокол № 7 від 21.08.2018) затверджено річний план роботи НРЦ на навчальний рік, де передбачено розділ «Охорона здоров’я і життя дітей. Охорона парці», та розглядалось питання «Про стан та завдання педколективу з охорони здоров’я учнів та техніки безпеки в навчально-виховному процесі».

Питання пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу стоїть на постійному контролі адміністрації закладу. Дане питання розглядалось на нарадах при директорові від 27.08.2018 (протокол № 1), від 01.10.2018 (протокол № 3), від 05.11.2018 (протокол № 4), від 15.04.2019 (протокол № 12), від 14.05.2019 (протокол № 15).

Посадові обов’язки працівників, інструкції з  питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці.

Видано накази по НРЦ від 14.08.2018 № 154 «Про створення комісії для складання Акту готовності теплового господарства  до роботи в опалювальний період 2018-2019 навчального року», від 14.08.2018 № 155 «Про проведення медичного обстеження працівників закладу та медичного огляду учнів у 2018-2019 навчальному році», від 28.08.2018 № 160 «Про створення комісій», від 29.08.2018 № 165 «Про  організацію охорони праці в закладі у 2018-2019 навчальному році», від 29.08.2018 № 166 «Про роботу з протипожежної безпеки у 2018-2019 навчальному році», від 31.08.2018 № 171 «Про затвердження атестаційної комісії», від 31.08.2018 № 172 «Про організаційну роботу щодо попередження дитячого травматизму у 2018-2019 навчальному році», від 31.08.2018 № 179 «Про затвердження режиму роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік», від 26.10.2018 № 242 «Про затвердження списків поділу учнів на групи для занять на уроках фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих занять».

В навчально-реабілітаційному центрі є необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників і учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників і учнів.

Також у закладі створена й постійно діє комісія з питань охорони праці та  трудових спорів. Система контролю адміністрації закладу у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя та здоров’я працівників, учнів НРЦ в кабінетах фізики, інформатики, хімії, спортзалі передбачено проведення інструктажів – вступного та перед початком лабораторних і практичних робіт. У цих кабінетах на видному місці є інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Питання безпеки життєдіяльності учнів під час канікул постійно обговорювалися на батьківських зборах, інструктивно-методичних нарадах.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я учнів – це один із основних напрямків роботи закладу. З цією метою в НРЦ учні 1-10-х класів вивчають Правила дорожнього руху, проводяться місячники безпеки руху, інструктажі з техніки безпеки та практичні заняття.

Успішним є поєднання роботи з охорони життя й здоров’я з проведенням занять із цивільного захисту та надзвичайних ситуацій, відпрацюванням елементів евакуації учнів з приміщень закладу.

Відповідно до вимог нормативно-правових актів схематичні плани евакуації людей з приміщень закладу на випадок виникнення пожежі та інструкції щодо дій при оголошенні сигналу «Тривога» вивішено на видних місцях. У спальному корпусі у кожній кімнаті вивішено індивідуальний схематичний план евакуації.

07 листопада 2018 року було проведено комплексне об’єктове тренування. Метою проведення комплексного об’єктового тренування було: удосконалити знання персоналу та учнів закладу щодо дій у надзвичайних ситуаціях та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і пожежної безпеки. Евакуація дітей трьох дошкільних груп, учнів 1-10-х класів та працівників закладу з приміщень була проведена за 3 хв. 10 сек.

04 грудня 2018 року також було проведено позапланове об’єктове тренування. Евакуація учнів та працівників закладу з приміщень була проведена за 3 хв.

З 12.11.2018 по 19.11.2018 у закладі пройшов Тиждень безпеки учасників дорожнього руху. В ході Тижня проведено: бесіди «Дитина – пасажир» (для 1-4-х класів), перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови» (для 1-4-х класів), бесіда «Азбука доріг» (для 5-7-х класів), круглий стіл «Безпека на дорозі» (для 5-10-х класів),  вікторина та конкурс загадок з правил дорожнього руху «Знай та виконуй» (для 5-10-х класів), урок-практикум «Надання домедичної допомоги у разі ДТП» (для 8-10-х класів), конкурс малюнків з правил дорожнього руху «Школа світлофора» (для 5-10-х класів), перегляд тематичних відеофільмів «Дитинству – безпечні дороги» (для 5-10 класів).

З 06.05.2019 по 10.05.2019 – Тиждень безпеки учасників дорожнього руху. В ході Тижня були проведені такі заходи: загальношкільна лінійка щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху, виховна година «Мій друг – безпечний рух» (1-4 класи), дискусія «Дорожні знаки та їх значення» (5-7 класи), круглий стіл «Вчи і поважай правила дорожнього руху» (8-10 класи), вікторина та конкурс загадок з правил дорожнього руху «Дорожній рух. Безпека. обережність» (5-10 класи), конкурс дитячого малюнка «Азбука доріг» (5-10 класи), перегляд тематичних відеофільмів з правил дорожнього руху (5-10 класи), перегляд мультфільмів «Уроки тітоньки Сови» (1-4 класи).

30 квітня було проведено День охорони праці за таким планом: збори працівників закладу «Поліпшення умов праці, профілактика виробничого травматизму»; проведення класних, виховних годин та бесід про охорону праці під час навчально-виховного процесу «28 квітня – Всесвітній день охорони праці», «Безпечне та здорове майбутнє праці», «Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці», «Культура безпеки праці формується з дитинства», «Охорона праці – це захищене життя і здоров’я на робочому місці», «Охорона праці – запорука життя»; шкільного конкурсу малюнків «Охорона праці очима дітей» (5-10 класи); практичного заняття «Допоможи другу» на знання правил надання першої домедичної допомоги (7-10 класи);  перегляд мультфільмів з безпеки праці під час навчально-виховного процесу (1-4 класи).

З 13.05.2019 по 20.05.2019 проходив Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту (15.05.2019). Під час Тижня безпеки дитини були проведені: виховні та класні години «Жартувати з вогнем не можна» (1-4 класи), «Безпека в побуті» (5-10 класи); уроки-практикуми «Первинні засоби гасіння пожежі» (6-7 класи), «Надання першої домедичної допомоги» (5-10 класи); усний журнал «Як необхідно діяти при надзвичайних ситуаціях різних видів» (5-10 класи); вікторина «Уникати. Запобігати. Діяти» (5-10 класи); конкурс малюнків з пожежної безпеки «Рятувальник – професія героїчна» (5-10 класи); перегляд відеофільмів з ЦЗ «Надзвичайні ситуації техногенного походження» (5-10 класи).

Результативно пройшов день цивільного захисту, в ході якого було проведено комплексне об’єктове тренування на тему «Дії персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій», здійснено перевірку готовності всіх формувань ЦЗ та працівників, учнів до проведення евакозаходів за сигналом оповіщення. Евакуація дітей трьох дошкільних груп, учнів 1-10-х класів та працівників закладу з приміщень була проведена за 3 хв. Учні та працівники навчального закладу за сигналами ЦЗ діяли грамотно, чітко, відповідно до поставлених завдань. Вчитель основ здоров’я провів практичне заняття «Гасіння пожежі підручними засобами» та здачу нормативів по одяганню засобів захисту органів дихання серед учнів 7-10 класів, місця розподілились так: І місце зайняли учні 7-А класу, ІІ місце – учні 8-Б класу, ІІІ місце – учні 10-Б класу.  Сестра медична провела заняття з медично-санітарної підготовки. Учні 7-10-х класів взяли активну участь у військово-спортивній естафеті, місця розподілились так: І місце зайняли учні 10-А класу, ІІ місце – учні 8-А, 8-Б класів, ІІІ місце – учні 7-Б класу.

Класними керівниками, вихователями, вчителем основ здоров’я з учнями проведені класні години та бесіди: «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Правила експлуатації побутових електричних і нагрівальних приладів», «Способи захисту органів дихання від чадного газу», «Пожежонебезпечні речовини та матеріали», «Пожежна небезпека та дії під час виникнення пожеж», «Поняття про джерела струму, їх небезпечність для життя та здоров’я людини», «Обережно! Вибухонебезпечні речовини», «Безпечні явища природи», «Дорога в школу», «Надзвичайні ситуації і дії при їх виникненні», «Як не постраждати у натовпі», «Щоб подорож на залізничному транспорті була безпечною», «Терористична загроза знову нагадала про себе», «Кліщі – небезпека для людини»; практичні заняття «Обережно! Ожеледиця!», «Один на вулиці: правила безпеки», «Небезпека спалювання сухої трави», «Безпечний відпочинок на природі», «Небезпека короткого замикання», «Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі», «Порядок дій при виникненні пожежі», «Торф’яні пожежі», «Лісові пожежі – наслідок людської недбалості», «Пожежна безпека побутових електричних приладів».

Щороку поліпшується матеріально-технічне забезпечення та навчально-методична база закладу.

У 2018-2019 навчальному році:

 • встановлено дерев’яні двері в кабінеті обслуговуючої праці;
 • замінено на металопластикові 4 вікна в бібліотеці та 3 вікна в кабінеті обслуговуючої праці;
 • облаштовані кабінет вчителя-логопеда, кабінет вчителя-дефектолога, ігрова кімната;
 • обладнано молодшу дошкільну групу;
 • з 01 жовтня 2018 року відкрито третю дошкільну групу (молодшу) для дітей віком від 3 до 4 років, де виховувалось 12 дітей;
 • переобладнано майстерню по обробці деревини та металу під кабінет обслуговуючої праці;
 • придбано нові меблі (4 ліжка 3-х місних, 7 шаф, 16 парт, 2 лавки гардеробні, прихожа, 52 стільці, 4 столи, 3 дивани), килимове покриття, 3 килимові доріжки, 5 килимів, 21 карниз, 3 жалюзі, ковдри, постіль, матраци, дивани, різноманітний посуд, 2 вішаки для рушників, 2 швейні машинки, перфоратор, драбину, шуруповерт, бензокосарку, тачку, шліфмашину, принтер, ноутбук, 14 тюнерів, 2 кулери для води, мікроскоп, велотренажер, миючі засоби, засоби гігієни, канцтовари, іграшки, навчально-методичну літературу, розвивальний роздатковий матеріал;
 • проведено поточні ремонти власними силами в приміщеннях усіх будівель закладу;
 • харчоблок – придбано посуд, кухонне обладнання;
 • у медичний пункт придбано медикаменти, пульсометр, контейнер ізотермічний, шина медична, ліктьовий дозатор;
 • енергозберігаючі технології: замінено 7 вікон (4 вікна в бібліотеці та 3 вікна в кабінеті обслуговуючої праці), 1 двері в кабінеті обслуговуючої праці, придбано енергозберігаючі лампочки на суму 8805 грн.;
 • у банно-пральному комплексі проведено поточний ремонт;
 • проводяться заходи з пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, а саме за підсумками за І півріччя 2019 року: укладання договорів із спеціалізованими організаціями на здійснення технічного обслуговування установок пожежної автоматики; заміна дільниць електромережі, які не відповідають вимогам правил пожежної безпеки та правил улаштування електроустановок; гідрохімічне очищення мережі системи опалення спального корпусу; проведено визначення показників пожежної небезпеки речовин, матеріалів та виробів: перевірка якості вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій; здійснено перезарядку вогнегасників; здійснено перевірку димових та вентиляційних каналів газової паливної; проведено чистку котельного обладнання, ревізію та ремонт кранів, вентелів, котлів в котельнях № 1, 2, 3; профілактичний контроль манометрів, термометрів, ваг, газосигналізатора.

– для належного функціонування двох перших класів НУШ придбано: 1 інтерактивний проектор, багатофункціональний пристрій, меблі (15 столів одномісних та стільців учнівських); 1 дидактичну дошку мобільну, 3 дошки коркові; дидактичний матеріал (друковані засоби навчання; моделі, макети; прилади, пристосування; інструменти музичні; інструменти) на загальну суму 63315 грн. (освітня субвенція).

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 16.07.2018 № 776, плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 03.01.2019 № 7, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221, інтеграції освіти в Європейський освітній простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на наступний навчальний рік:

 1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.
 2. Забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного ріння дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з психолого-педагогічним, медичним, соціальним супроводом.
 3. Завершення роботи над науково-методичною проблемною темою «Використання педагогічних технологій, удосконалення навчально-реабілітаційного та виховного процесів з метою забезпечення якості знань, вмінь і навичок учнів з тяжкими порушеннями мовлення в межах реалізації національної Програми виховання учнів».
 4. Забезпечення належної корекційно-розвиткової діяльності закладу.
 5. Поповнення навчальних кабінетів корекційними засобами навчання.
 6. Формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії.
 7. Забезпечення в освітньому процесі системного психолого-педагогічного супроводження з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учня.
 8. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.
 9. Сприяння набуттю ключових компетентностей учнями, запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.
 10. Створення належних умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5 класу.
 11. Сприяння засвоєнню учнями норм етики та загальнолюдської моралі міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок.
 12. Забезпечення розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя.
 13. Постійна співпраця з правоохоронними органами, службами у справах дітей, місцевими радами, громадськістю щодо профілактичної роботи з неповнолітніми.
 14. Здійснення відповідної роботи щодо поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, матеріального забезпечення та захисту прав вихованців.