Освітня програма закладу

Освітня програма

«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

на 2019-2020 навчальний рік

 

Освітня програма розроблена на виконання закону України «Про освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства охорони і здоров’я України від 20.02.2013 № 144.

В комунальному закладі «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку – тяжкими порушеннями мовлення на 2019-2020 навчальний рік планується створити 18 класів та 4 дошкільні групи, в яких буде навчатись та виховуватись орієнтовно 218 дітей:

48 вихованців – у дошкільних групах;

74 учні – у перших-4-х класах;

96 учнів – у 5-10-х класах.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2019-2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня святом – День знань.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня по 25 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

  • осінні – з 21 жовтня по 25 жовтня 2019 року;
  • зимові – з 26 грудня по 10 січня 2020 року;
  • весняні – з 10 по 13 березня 2020 року;
  • додаткові весняні – з 13 по 17 квітня 2020 року.

Навчальні екскурсії у 1-4-х класах проводяться з 25 по 27 травня та навчальна практика у 5-9-х класах – з 13 по 26 травня у другій половині дня.

Свято «Останній дзвінок» для учнів 1-9-х класів та вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту для учнів 10-х класів – 29 травня 2020 року.

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, мова навчання – українська.

Робочий навчальний план комунального закладу «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 2019-2020 навчальний рік розроблений відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 05.08.2019 № 1/9-498 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 навчальному році» та від 06.08.2018 № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018/2019 навчальному році».  

Контингент 1-10-х класів складається з учнів, які мають тяжкі порушення мовлення, що дає підставу для використання Типових навчальних планів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення:

для 1, 2-х класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 26.07.2018 №814 (додаток № 9);

для 3-4-х класівза Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 25.06.2018 № 693 (додаток № 8);

для 5-10-х класів – за Типовою освітньою програмою спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженою наказом МОН України від 12.06.2018 № 627 (додаток № 11).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру І-ІІ рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання, визначає граничнодопустиме тижневе навантаження здобувачів освіти. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної та варіативної складової.

Державний стандарт початкової освіти (1, 2 класи) складається з освітніх галузей: «Мовно-літературна», «Математична», «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська та історична», «Технологічна», «Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна», які реалізуються через навчальні предмети.

Державний стандарт початкової освіти для дітей з особливими освітніми потребами (3-4 класи) складається з освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і літературне читання)», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

В навчальні плани включено корекційно-розвиткові заняття. Ці заняття спрямовані на компенсацію порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню дітей з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя та реалізуються через предмети: «Корекція мовлення», «Корекція розвитку», «Логоритміка», «Лікувальна фізкультура», «Ритміка».

Основними завданнями корекційно-розвиткових занять є:

  1. Визначення порушень мовленнєвого розвитку та механізмів їх виникнення.
  2. Подолання мовленнєвих порушень з урахуванням механізмів їх виникнення та з опорою на найбільш збережені компоненти мовленнєвої та пізнавальної діяльності.
  3. Попередження появи вторинних порушень мовленнєвого (дисграфії, дизорфографії та дислексії) та пізнавального розвитку.
  4. Формування здатності здійснювати комунікацію в різних сферах спілкування з урахуванням мотивації, мети та соціальних норм поведінки.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи: корекція мовлення, корекція розвитку, логоритміка, лікувальна фізкультура.

Державний стандарт базової загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами (5-10 класи) складається з 7 освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Технології», «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура».

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через навчальні предмети: «Українська мова» «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова».

Освітня галузь «Математика», реалізується через навчальні предмети: «Математика» (5-6 класи), «Алгебра» та «Геометрія»  (7-10 класи).

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: «Природознавство» (5 клас) «Біологія» та «Географія» (6-10 класи), «Фізика», «Хімія» (7-10 класи).

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через предмети «Історія України» (5-10 класи), «Всесвітня історія» (6-10 класи), «Правознавство» (9-10 клас).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальні предмети: «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво» (5-7 класи), «Мистецтво» (8-9 класи).

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальний предмет «Трудове навчання», «Інформатика»  (5-10 класи).

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура» (5-10 класи). Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з лікувальної фізичної культури. Заняття з лікувальної фізкультури у 1-10 класах проводяться групами вчителем фізичної фізкультури за спеціально розробленими комплексами з урахуванням форм і ступеня важкості захворювання дітей. Збереження здоров’я дітей належить до одного з головних завдань центру. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових.

З метою компенсації порушень мовленнєвого розвитку та створення умов для формування навичок вільної комунікації, що сприятиме включенню здобувачів освіти з тяжкими порушеннями мовлення до суспільного життя, з учнями 1-10 класів, учителями-логопедами проводяться індивідуальні, групові та фронтальні заняття з корекції мовлення та корекції розвитку. Ці заняття регламентуються окремим розкладом. Групи комплектуються з урахуванням однорідних мовленнєвих порушень (4-6 учнів).

Нормативи наповнюваності класів, виховних груп та поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів (трудового навчання, корекційно-розвиткових занять) здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.03. 2002 за № 229/6517 (зі змінами).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами зроблено перерозподіл навчальних годин таким чином:

5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 9-А, 9-Б класи:

– 0,5 год. з фізичної культури;

+ 0,5 год. на основи здоров’я;

7-А, 7-Б класи:

– 0,5 год. з біології;

+ 0,5 год. на географію;

Години з варіативної частини використані на курс за вибором з християнської етики у 1, 2, 3, 4, 5, 8 класах – по 1 год., у 6, 7 класах – по 0,5 год.

Години додаткового часу в 6-х класах по 0,5 години відведені на музичне мистецтво, в 7-х класах по 0,5 години на трудове навчання, в 8, 9-х класах по 0,5 години на історію України, у 8-х класах по 0,5 години на інформатику, у 9-х класах по 0,5 години на алгебру.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей окреслених у Державному стандарті базової загальної середньої освіти, визначено завдання, які має реалізовувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей здобувачів освіти.

Освітній процес має забезпечувати формування однієї з ключових компетентностей – соціально-трудову, що передбачає оволодіння учнями з особливими освітніми потребами трудових умінь та навичок, які забезпечують подальшу здатність до успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття навичок практичної життєдіяльності.

Освітня програма передбачає досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом базової загальної середньої освіти.