Робочий навчальний план

Робочий навчальний план

комунального закладу

«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

на 2020-2021 навчальний рік

 Робочий навчальний план початкових класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 2020-2021 навчальний рік

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2-А 2-Б 3-А 3-Б
Мовно-літературна Українська мова та літературне читання 7 7 7 7 7
Іноземна (англійська) мова 2 2 2 2 2
Математична Математика 4 4 4 4 4
Природнича

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

 

Громадянська та історична

Я досліджую світ

 

 

 

3

 

3 3 3 3
Технологічна Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1 1
Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3 3
Усього 22 23 23 23 23
Корекційно-розвиткова робота Корекція мовлення 5 5 5 5 5
Корекція розвитку 3 3 3 3 3
Логоритміка 2 2 2 2 2
Лікувальна фізкультура 2 2 2 2 2
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1 1 1 2 2
курси за вибором християнська етика 1 1 1 2 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 20 21 21 22 22
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 35 36 36 37 37

 

 

Директор школи                                                         Т.В.Мичак

 

Заступник директора

з навчальної роботи                                                           О.І.Санницька

 

 

 

 

Робочий навчальний план початкових класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 2020-2021 навчальний рік

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
4-А 4-Б
Мови і літератури Українська мова 5 5
Іноземна (англійська) мова 2 2
Математика Математика 4 4
Природознавство Природознавство 2 2
Суспільствознавство Я у світі 1 1
Здоров’я і фізична культура Фізична культура 2 2
Основи здоров’я 1 1
Технології

 

Трудове навчання 1 1
Сходинки до інформатики 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1
Образотворче мистецтво 1 1
Разом 21 21
Корекційно-розвиткові заняття Корекція мовлення 5 5
Корекція розвитку 3 3
Логоритміка 2 2
Лікувальна фізкультура 2 2
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 1 1
курси за вибором християнська етика 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 22 22
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 34 34

 

 

Директор школи                                                         Т.В.Мичак

 

Заступник директора

з навчальної роботи                                                           О.І.Санницька

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 5-10-х класів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення з навчанням українською мовою

КЗ «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради на 2020-2021 навчальний рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б 9-А 9-Б 10
 

Мови і літератури

Українська мова 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Українська література 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Іноземна (англійська) мова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

Суспільствознавство

Історія України 1+

0,5

1+

0,5

1 1 1 1 1 1 1+0,5 1+

0,5

1
Всесвітня історія 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Правознавство 1 1 1+1
Математика Математика 4 4 4 4
Алгебра 2 2 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2 2 2
 

Природознавство

Природознавство 1 1
Біологія 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Географія 2 2 1 1 2 2 2 2 1
Фізика 2 2 2+

0,5

2+

0,5

2+0,5 2+

0,5

2
Хімія 1 1 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2
 

Мистецтво

Музичне мистецтво 1 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1 1
Мистецтво 1+

0,5

1+

0,5

1 1 1
Технології Трудове навчання 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5+0,5

1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5

1+

0,5

1
Фізична культура 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2-0,5 2 2 2-0,5 2-0,5 2
Р а з о м 24+0,5 24+0,5 27 27 29+0,5 29+0,5 30+1 30+1 31+

0,5

31+0,5 31+1
Корекційно-розвиткові заняття Корекція мовлення 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
Логоритміка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ритміка 1 1 1 1 1 1 1 1
Лікувальна фізкультура 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 2 2 2
Додаткові години на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1-0,5 1-0,5 1 1 1-0,5 1-0,5 2-0,5-0,5 2-0,5-0,5 1-

0,5

1-0,5 1-1
курси за вибором християнська етика 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5
Гранично допустиме навчальне навантаження (без корекційно-розвиткових занять) 25 25 28 28 30 30 32 32 32 32 32
Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових 34 34 37 37 38 38 40 40 40 40 40

 

Директор школи                                                         Т.В.Мичак

 

ЗДНР                                                                                      О.І.Санницька

  ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комунального закладу

«Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради

_________________Т.В.Мичак

«____» __________   2020 р.

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА

2020-2021 навчального року

комунального закладу «Тучинська спеціальна школа І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

 

 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 01 вересня по 03 січня 2020 року;

ІІ семестр – з 21 січня по 28 травня 2021 року.

 

Початок навчального року – 01 вересня 2020 року.

 

Свято «Останній дзвінок» для учнів 1-9-х класів та вручення свідоцтв про базову загальну середню освіту для учнів 10-х класів – 28 травня 2021 року.

 

Канікули:

  • осінні – з 26 жовтня по 30 жовтня 2020 року;
  • зимові – з 04 по 20 січня 2021 року;
  • весняні – з 22 по 26 березня 2021 року;
  • додаткові весняні – з 05 по 07 травня 2021 року.

 

 

Навчальні екскурсії у 1-4-х класах – з 24 по 26 травня (друга половина дня).

Начальна практика у 5-9-х класах з 12 по 25 травня (друга половина дня).