Протидія булінгу

📒   Нормативні документи;
📑   План заходів педагогічного колективу щодо запобігання та протидії булінгу, насильства;
📑   Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу;
📑   Порядок реагування на доведені випадки булінгу;
📑   Зразок заяви про випадок булінгу
АНТИБУЛІНГОВА ПОЛІТИКА
Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.