Інформаційна відкритість

📑  Статут закладу
📑  Ліцензії на провадження освітньої діяльності
📒  Атестація педагогічного персоналу
📑  Освітня програма
📑  Робочий навчальний план
📑  Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів
📑  Структура та органи управління
📑  Матеріально-технічне забезпечення
📑  Кадровий склад закладу
📑  Правила прийому до школи
📑  Пансіон закладу
📑  Результати моніторингу якості освіти
📑  Вакантні посади
📑  Платні послуги
📑  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
📑  Мова (мови) освітнього процесу: українська
📑  Річний звіт про діяльність закладу 
📑  Програма розвитку закладу
📑  Правила поведінки здобувачів освіти
📑  Права та обов’язки здобувачів освіти 
📑  Рекомендації постійної комісії