Інформаційна відкритість

Статут закладу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Інформаційна база потенційних об’єктів енергосервісу
Освітня програма
Робочий навчальний план
Ліцензований обсяг та фактична кількість учнів
Структура та органи управління
Матеріально-технічне забезпечення
Кадровий склад закладу
Правила прийому до школи
Пансіон закладу
Результати моніторингу якості освіти
Вакантні посади
Платні послуги
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Мова (мови) освітнього процесу: українська
Річний звіт про діяльність закладу 
Програма розвитку закладу на 2022/2023 навчальний рік
Правила поведінки здобувачів освіти
Права та обов’язки здобувачів освіти